MAC 风采
研究方向
代表论文
  • Xiawu Zheng, Yuhang Chen,Qiang Wang, Rongrong Ji*,Baochang Zhang, Jie Chen, Yonghong Tian, Qixiang Ye. MIGO-NAS: Towards Fast and Generalizable Neural Architecture Search. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI).2021
  • Mingbao Lin, Rongrong Ji*,Baochang Zhang, Yonghong Tian, Dacheng Tao. Fast Class-wise Online Hashing. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI).2021
  • Mingbao Lin, Rongrong Ji*, Hong Liu, Xiaoshuai Sun, Shen Chen, Qi Tian. Hadamard Matrix Guided Online Hashing. International Journal of Computer Vision (IJCV).2020
  • Yiyi Zhou, Rongrong Ji*, Xiaoshuai Sun, Jingsong Su, Deyu Meng, Yue Gao, Chunhua Shen. Plenty is Plague: Fine-Grained Learning for Visual Question Answering. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI).2019
  • Rongrong Ji, Ke Li*, Yan Wang, Feng Guo, Xiaowei Guo, Yongjian Wu, Feiyue Huang, and Jiebo Luo. Semi-Supervised Adversarial Monocular Depth Estimation. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI).2019
  • Shaohui Lin, Rongrong Ji*, Chao Chen, Dacheng Tao, Jiebo Luo. Holistic CNN Compression via Low-rank Decomposition with Knowledge Transfer. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI).2018
  • Hong Liu, Rongrong Ji*, Jingdong Wang, Chunhua Shen. Ordinal Constraint Binary Coding for Approximate Nearest Neighbor Search. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI).2018
  • Baochang Zhang, Alessandro Perina, Zhigang Li, Vittorio Murino, Jianzhuang Liu, Rongrong Ji*. Bounding Multiple Gaussians Uncertainty with Application to Object Tracking. International Journal of Computer Vision (IJCV).2016
新闻资讯
校企合作